Mengukuhkan Kedudukan Kewangan Negara

Cadangan bagi meningkatkan keberkesanan perbelanjaan Kerajaan (value for money), mempelbagaikan sumber dan meningkatkan hasil Kerajaan.