Mengukuhkan Institusi Sektor Awam

Cadangan penambahbaikan kualiti penyampaian sektor awam ke arah menjadi institusi yang unggul dan berintegriti.