Mempertahankan Keselamatan Awam Dan Kedaulatan Negara

Cadangan bagi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam dan memelihara kedaulatan negara.