Memperkasa Kualiti Pendidikan

Cadangan bagi meningkatkan kualiti tenaga pengajar dan menambahbaik kemudahan asas seperti bangunan dan peralatan mengajar ke arah melahirkan insan yang berdaya saing dan kompeten