Memelihara Alam Sekitar Melalui Pembangunan Lestari

Cadangan bagi memastikan pembangunan dilaksanakan tanpa menjejaskan kelestarian alam sekitar.