Memastikan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial

Cadangan untuk merapatkan jurang ketidakseimbangan sosial agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama tanpa mengira kaum dan status sosial.