Penjagaan Kesihatan Dan Gaya Hidup Sihat

1. Bring Taiwanese donating ambulance culture to Malaysia so that government can be better utilized. In Taiwan, people have to queue to donate ambulance. 2. Free Pap smear test for women 3. Free cervical cancer vaccine for girls 4. Free vaccination for Malaysian babies 5. Free pneumonia vaccine for senior who are above 65 years old(Taipei)/ do a research what is the top diseases cause death of elderly in Malaysia
0

Housing, Infrastructure and Public Safety

I suggest that the Malaysian government will build the Kuala Lumpur Digital Media City project located in Batu Kentonmen, Kuala Lumpur. The project's inspiration is from the Digital Media City in Seoul, South Korea. The Zones in the Digital Media City of Kuala Lumpur are the Digital Media Industry Zone, Commercial Zone, Housing Zone and Information and Communication Technology Zone.
0

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Saya bercadang bahawa kerajaan Malaysia akan membina sebuah projek Bandar Media Digital Kuala Lumpur yang terletak di Batu Kentonmen, Kuala Lumpur. Inspirasi projek ini daripada projek Digital Media City yang terletak di Seoul, Korea Selatan. Zon di Bandar Media Digital Kuala Lumpur ialah Zon Industri Media Digital, Zon Komersial, Zon Perumahan dan Zon Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
0

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Projek Bandar Studio Perak +Lima zon (zon perindustrian filem dan media, zon komersial, zon taman tema, zon perumahan) +Dinding hijau yang mempunyai tumbuh-tumbuhan (green wall) +Laluan trem satu gerabak +Masjid di taman perumahan Bandar Studio Perak +Taman awam yang mempunyai tasik, air terjun, tandas awam, kawasan senaman dan kawasan bermain kanak-kanak.
0

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Ciri-ciri fasa pertama Lapangan Terbang Antarabangsa Pontian, Johor +Terminal utama dengan 22 pintu masuk pesawat (termasuk 10 pintu masuk pesawat yang mampu milik Airbus A380) +Terminal satelit dengan 20 pintu masuk pesawat yang mampu milik Airbus A380 +240 kaunter simpanan bagasi automatik sepenuhnya +kaunter kawalan sempadan imigresen automatik dan manual +pengimbas keselamatan penumpang tanpa imej berjenama ProVision 2 +pintu masuk pesawat penumpang automatik +Dua landasan pesawat dengan panjang 4500 meter +sebuah terminal kargo +dua buah pusat penyelenggaraan pesawat, pembaikan dan baik pulih (MRO) +pautan antara terminal utama dan terminal satelit dengan menggunakan pengangkut penumpang automatik (automated people mover) dengan empat gerabak.
0

Reformasi Sektor Awam

Memperbadankan beberapa agensi kerajaan persekutuan untuk mengurangkan kebergantungan peruntukan kewangan kpd agensi terbabit. Tujuan menukar agensi ini kpd badan berkanun ataupun perbadanan adalah untuk meningkatkan keupayaan agensi terbabit dalam menjana sendiri agar tidak bergantungbdepenuhnay kepada kewangan negara. Antara agensi yang berkeupayaan menjana pendapatan sendiri seperti Istana Budaya, Jabatan Muzium Negara, Jabatan Perumahan Negara, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan, Jabatan sisa pepejal dan Jabatan Ukur. Selain itu beberapa agensi perlu digabungkan agar dapat mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan antaranya ialah JKR, JPS, DBKL,JKPTG dan Jabatan Kerajaan Tempatan menjadi agensi tunggal kerajaan dlm kejuruteraan dan teknikal dalam membangunakan industri berkaitan pembinaan dan kejuruteraan.
1

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Ciri-ciri fasa pertama Lapangan Terbang Antarabangsa Serian, Sarawak +Terminal utama dengan 25 pintu masuk pesawat (termasuk 20 pintu masuk pesawat yang mampu milik Airbus A380) +240 kaunter simpanan bagasi automatik sepenuhnya +kaunter kawalan sempadan imigresen automatik dan manual +pengimbas keselamatan penumpang tanpa imej berjenama ProVision 2 +pintu masuk pesawat penumpang automatik +Dua landasan pesawat dengan panjang 4500 meter +sebuah terminal kargo +dua buah pusat penyelenggaraan pesawat, pembaikan dan baik pulih (MRO) +menara kawalan trafik udara (ATC) dengan ketinggian 136 meter
0

Public Sector Reform

Public Services in Malaysia to be decentralised for a better federalism in Malaysia • Public Works Department of peninsular Malaysia (replaced with Public Works Department under state government) • Department of Agriculture (replaced by "Agriculture Authority" under state government) • RELA and members of the Malaysia Civil Defense Force (replaced by the "State Police" under the state government) • Town and Country Planning Department of Peninsular Malaysia • Forestry Department Peninsular Malaysia (replaced by "State Park Service" under state government) • water delivery and treatment • solid waste management (garbage collection) and sewerage • cleaning of roads, ditches and rivers • management of private, commercial and taxi vehicle registration plates • driving license for taxi, private and commercial vehicles
0

Reformasi Sektor Awam

Perkhidmatan Awam di Malaysia yang hendak dinyahpusatkan (desentralisasikan) • Jabatan Kerja Raya semenanjung Malaysia (digantikan dengan Jabatan Kerja Raya bawah kerajaan negeri) • Jabatan Pertanian (digantikan dengan “Lembaga Pertanian” bawah kerjaan negeri) • RELA dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (digantikan dengan “Polis Negeri” bawah kerajaan negeri) • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (digantikan dengan “Perkhidmatan Taman Negeri” bawah kerajaan negeri) • penghantaran dan rawatan air • pengurusan sisa pepejal (pengumpulan sampah) dan pembetungan • pembersihan jalan raya, parit dan sungai • pengurusan plat pendaftaran kenderaan persendirian, komersial dan teksi • pengurusan lesen memandu untuk kenderaan persendirian, komersial dan teksi
0

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Cadangan saya ialah kerajaan Malaysia untuk membina Terminal Satelit KLIA1 Barat yang mempunyai 26 pintu masuk pesawat (termasuk 14 pintu masuk pesawat yang mampu milik Airbus A380) dan laluan pejalan kaki yang menghubungkan dari Terminal Utama KLIA1 ke dua buah Terminal Satelit KLIA1 yang akan menggantikan KLIA Aerotrain. Saya berharap kedua-dua projek ini akan selesai pada 30 Jun 2019. Kedua-dua projek ini akan memulakan operasi pada 16 Ogos 2019.
0

Perumahan, Infrastruktur Dan Keselamatan Awam

Cadangan saya ialah kerajaan Malaysia untuk membina Terminal Terminal 1 KLIA yang mempunyai 26 pintu masuk pesawat (termasuk 14 pintu masuk pesawat yang mampu milik Airbus A380) dan laluan pejalan kaki yang menghubungkan dari Terminal Utama KLIA1 ke dua buah Terminal Satelit KLIA1 yang akan menggantikan KLIA Aerotrain. Saya berharap kedua-dua projek ini akan selesai pada 30 Jun 2019. Kedua-dua projek ini akan memulakan operasi pada 16 Ogos 2019.
0

Housing, Infrastructure and Public Safety

My suggestion is the government of Malaysia is to build the KLIA Satellite Terminal 1 West (26 gates including 14 A380-capable gates) and pedestrian walkway that links from KLIA1 Main Terminal to two KLIA1 Satellite Terminals that will replace KLIA Aerotrain. I wish these two projects will complete in 30 June 2019. These two projects will commence operations in 16th August 2019.
1

Reformasi Sektor Awam

Saya bercadang bahawa kerajaan Malaysia mesti melancarkan tanda matawang Ringgit Malaysia baharu yang mempunyai huruf latin “R” dan dua garis selari (melambangkan kestabilan mata wang). Tanda matawang Ringgit Malaysia baharu ini untuk menggantikan “RM” sebagai tanda matawang untuk Ringgit Malaysia pada tahun ini.
0

Reformasi Sektor Awam

Saya bercadang bahawa kerajaan Malaysia mesti melancarkan tanda matawang Ringgit Malaysia baharu yang mempunyai huruf latin “R” dan dua garis selari (melambangkan kestabilan mata wang). Tanda matawang Ringgit Malaysia baharu ini ialah untuk menggantikan “RM” sebagai tanda matawang untuk Ringgit Malaysia pada tahun ini.
0

Housing, Infrastructure and Public Safety

Please allow up to 30% of monthly EPF contribution to be use for payment of bank loan installment. This payment should also be taken into account during loan application. Can be non revocable until the loan is fully settled or the property dispose.
0