Image

Kongsikan Cadangan Anda

Mulai 9 Ogos hingga 11 September 2019

Belanjawan 2020 akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan, YB Tuan Lim Guan Eng pada hari Jumaat, 11 Oktober 2019.

Menangani Kos Sara
Hidup

Memantapkan Infrastruktur
Awam

Menggalakkan Gaya Hidup
Sihat

Memacu Pembangunan Sukan Negara

Memperkasa Kualiti
Pendidikan

Meneroka Teknologi Dan Inovasi Baharu

Meningkatkan Akses Kepada Perumahan

Mengukuhkan Kedudukan Kewangan Negara

Menambah Baik Peluang
Pekerjaan

Merancak Keusahawanan Dan Perniagaan

Memelihara Alam Sekitar Melalui Pembangunan Lestari

Mengukuhkan Institusi Sektor Awam

Memastikan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial

Mempertahankan Keselamatan Awam Dan Kedaulatan Negara