Alamat & Lokasi

Alamat

Kementerian Kewangan Malaysia
No. 5 Persiaran Perdana, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62592 WP PUTRAJAYA

Emel

belanjawan2021@treasury.gov.my

Pilihan Rakyat, Keutamaan Kami!

Menjayakan Kehidupan Lestari (Embracing A Sustainable Life)
28 September – 1 November 2020

_____

Meraikan Yang Memerlukan (Assistance for the Needy)
5 Oktober – 1 November 2020

_____

Menangani Isu Sosial (Addressing Social Issues)
5 Oktober – 1 November 2020

_____

Membudaya Masyarakat Penyayang (Cultivating a Caring Society)
5 Oktober – 1 November 2020

_____

Mengutama Aktiviti NGO dan Komuniti ke Arah Kehidupan Berkualiti (Focusing on NGO and Community Activities Towards a Quality Life)
5 Oktober – 1 November 2020

_____