Cadangan

Image

#BajetRakyat #Belanjawan2021

Pilihan Rakyat, Keutamaan Kami!

Image

Rasional Logo Belanjawan 2021

Secara keseluruhan, Logo Belanjawan 2021 merangkumi tiga (3) aspek reka bentuk iaitu warna, corak dan fon.

Pilihan Rakyat, Keutamaan Kami!

Kategori Mencegah Pencemaran Alam Sekitar telah menerima bilangan undian yang tertinggi daripada rakyat di dalam pengundian isu-isu berkaitan Belanjawan 2021, yang telah dijalankan antara 28 September dan 4 Oktober 2020. Terima kasih kepada semua yang menyertai.

Susulan maklumbalas yang diterima, Kementerian Kewangan akan membuka kesemua kategori agar orang ramai boleh mengundi mulai sekarang sehingga 1 November 2020. Kategori undian merangkumi tema berikut:

 • Meraikan Yang Memerlukan
 • Menangani Isu Sosial
 • Membudaya Masyarakat Penyayang
 • Mengutama Aktiviti NGO dan Komuniti ke Arah Kehidupan Berkualiti

Pengundian ini adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Kewangan untuk mendalami dan memahami pandangan rakyat terhadap isu-isu kepentingan awam. Hasil undian akan digunakan sebagai panduan dalam formulasi dan peruntukan dana bagi Belanjawan 2021 yang berteraskan rakyat.

Fokus Belanjawan 2021

Memperkukuh kesejahteraan rakyat

 • Melindungi golongan mudah terjejas.
 • Memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat.

Mengupaya kehidupan lestari

 • Memberi tumpuan kepada perspektif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
 • Memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti.

Memacu pertumbuhan ekonomi

 • Memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta.
 • Menjana peluang pekerjaan.
 • Menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur.

Memperkasa penyampaian perkhidmatan awam

 • Memberi tumpuan keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat.
 • Memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara.

Memperkukuh kesejahteraan rakyat

 • Melindungi golongan mudah terjejas.
 • Memperkasa dan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat.

Memacu pertumbuhan ekonomi

 • Memacu pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta.
 • Menjana peluang pekerjaan.
 • Menggalakkan keyakinan dan perbelanjaan pengguna dan pelabur.

Mengupaya kehidupan lestari

 • Memberi tumpuan kepada perspektif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus.
 • Memastikan kelestarian untuk pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti.

Memperkasa penyampaian perkhidmatan awam

 • Memberi tumpuan keberhasilan dan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat.
 • Memudahcarakan urusan perniagaan dan meningkatkan daya saing negara.